Schaakcentrum Sterk Spel

Attacking Chess for Club Players is uit! 
Hieronder een paar korte recensies van bekende schakers.

IM John Donaldson uit de Verenigde Staten:
'Well-chosen examples and clear explanations are present throughout the book (..) Grooten sprinkles anecdotes about the featured examples (..) The most important thing Grooten has going for him as an author is: knowing who is writing for. Many stronger players have authored books aimed at the club player, but usually they do not understand the capablities of their audiences.'


IM Dirk Schuh, Rochade Europa Magazine:
'I like the structure of the book a lot (..) After simple examples things are getting more difficult step by step (..) A very solid book. Players of any level will be interested in the fundamentals and players of up to 2100 ELO will be thrilled by the more demanding game fragments. The material is often not well-known and Grooten writes very entertainingly, so reading the book is a real joy.'Als er een speler in Nederland is die geweldig kan aanvallen, is het wel IM Manuel Bosboom.
Van hem heb ik uiteraard ook een fantastisch voorbeeld in het boek opgenomen. Toevallig een stelling die hij me een jaar eerder liet zien bij het Huub van Dongen Memorial dat hij in 2016 op zijn naam schreef.Wit speelt en wint op geniale wijze.

 Op de foto poseert Manuel met een beeld van Rembrandt (toepasselijk vanwege de naam van het Café/Restaurant waar het toernooi elk jaar wordt gehouden). Laat Rembrandt nu net een bepaald boek in zijn handen houden... 

(foto Sander Stekelenburg)

Inhoud: Een gestructureerd systeem om het voeren van een koningsaanval onder de knie te krijgen. In het boek worden zoveel mogelijk aspecten, die om de hoek komen kijken bij een koningsaanval, onder de aandacht gebracht.


Het schaakspel is een oorlogsspel. Bij het spelen van een koningsaanval dient een speler tot de tanden toe gewapend de aanval in te gaan...Een klein voorproefje van materiaal dat in het boek te vinden, maar dan in het Nederlands:

Ooit gaf ik een sterke groep schakers les en daarin reikte ik een combinatiemotief aan dat ogenschijnlijk zeldzaam leek. In het wedstrijdschaak maar ook in de wereld van de eindspelcomposities hanteert men de verzamelnaam ‘interferentie’. Eindspelstudiecomponisten maken zelfs onderscheid tussen de diverse vormen hiervan.  Zo zijn de namen ‘Novotny’, ‘Grimshaw’ en ‘Plachutta’ gangbare termen. Bij de eerste twee wordt een stuk op een kruispuntgeplaatst van een diagonaal en een lijn (rij). In de Novotny gaat dat gepaard met een offer, bij de Grimshaw hoeft dat niet. Bij een Plachutta wordt een stukgeplaatst op het kruispunt van twee diagonalen.De schaakstudenten namen kennis van de kenmerken van dit type combinatie en kregen er oefenstof bij. En warempel, alsof de duvel ermee speelde, ineens kregen binnen een half jaar diverse spelers die deze training hadden bijgewoond, het motief op het bord! Dat is bepaald geen toeval. Als een motief met een goede instructie en de nodige oefenstof wordt aangeboden en men oefent er verder mee, dan kan het bijna niet anders of je gaat het motief ineen partij op het bord krijgen. Zelfs met een schijnbaar zeldzaam thema blijkt dat dus bewaarheid te worden. Op toevallige wijze kwam ik er in mijn eigenpartijen achter dat ik het motief ook eerder op het bord had gehad, maar soms een kans hiermee ongemerkt voorbij had laten gaan! Een belangrijk argument omte gaan oefenen met zoveel mogelijk soorten combinaties, maar vooral ook om die thema’s systematisch en in de juiste vorm aangeboden te krijgen. In een weekendtoernooi in de Nederlandse plaats Helmond, kwam de volgende stelling tussen twee modale clubschakers op het bord.

Van Asseldonk - KastelijnWat zwart hier speelde en hoe het verder ging, valt na te spelen in de viewer.

Zoals boven al gemeld, liet ik diverse kansen liggen om met dit alleraardigste thema de winst binnen te halen. Gelukkig lukte het in elk geval eenmaal in een belangrijke partij.

Grooten - VoormansOok dit voorbeeld kan met de viewer verder bekeken worden. Zie hieronder de partijen via de viewer:

Attacking_onderbreek


Het nieuwe boek is verkrijgbaar bij uitgeverij New in Chess, dat na het succes van Chess Strategy for Clubplayers graag een nieuw manuscript tegemoet zag. Petra en Herman hebben samen veel trainingsmateriaal bij elkaar gebracht dat helemaal  gecompileerd is. Het boek biedt handvatten om tot een succesvolle koningsaanval te komen. De weg er naartoe (zoals het zien van combinatiemotieven, berekenen van varianten, het visualiseren van stellingen) wordt op gestructureerde wijze in kaart gebracht en met voorbeelden gelardeerd. Uiteraard ontbreken de oefeningen en de opgaven niet.

Inmiddels heeft Herman op zijn eigen vereniging De Stukkenjagers in Tilburg een kleine demonstratie gegeven met het nieuwe boek. Daar werden de deelnemers uitgedaagd om te ontdekken wat het motief uit het linker diagram te maken heeft met de partijstelling uit het rechterdiagram. Nieuwsgierig geworden? Koop het boek!Voor meer informatie van uitgeverij New in Chess klik hier.

Veel plezier bij het lezen van de tekst en het bekijken/naspelen van de vele voorbeelden!

Bestellen?
Als u het boek (al dan niet gesigneerd?) bij de auteur wilt bestellen, stuurt u een e-mail naar hgrooten@xs4all.nl met uw naam en adresgegevens. U ontvangt dan een e-mail met de prijs van het boek, de portokosten en een tikkie (of desgewenst een banknummer) waarna u het bedrag kunt overmaken. Zodra het bedrag op de rekening staat, wordt het boek z.s.m. opgestuurd.

Tactiekpuzzels

Wilt u tactiek oefenen? Dat kan met 100 combinaties uit Nederlandse toernooien. U kunt in de viewer uw zet invoeren door met een stuk te slepen. Als uw antwoord correct is, krijgt u automa- tisch een tegenzet.

Veel plezier!Tactiekpuzzel