Schaakcentrum Sterk Spel

Begrijp wat je doet 1:

Spaans-Italiaanse structuren

Half oktober 2017 is het nieuwe boek van Herman Grooten verschenen, getiteld: ‘Begrijp wat je doet deel 1, Spaans-Italiaanse structuren’. Het boek is een zeer uitgebreide aanvulling op de artikelen ‘Begrijp wat u doet’ die de auteur voor het blad van de KNSB, Schaakmagazine, verzorgt. Dit boek, de eerste in een reeks, geeft een overzicht van stel­lingen, hun bij­behorende plan­nen en concepten die ontstaan uit de Spaanse en Italiaanse ope­ning. Het boek is in het Nederlands ge­schre­ven en in kleurendruk bij de Belgische Uit­geverij Thinkers Publi­shing uitge­ge­­ven. Het verzoek voor deze serie komt van de uitgeverij, die geleid wordt door Daniël Vanheirzeele. Daarom is er de afgelopen zomer hard gewerkt en nu is dus het eerste deeltje (dat gaat over de Spaans-Italiaanse structuren 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6) van de persen gerold. Ondertussen staat ook het tweede deel (over Damegambietstructuren 1.d4 d5) al op de rol voor het voorjaar.

Veel clubschakers studeren graag op openingen. Dat is logisch omdat er veel materiaal over te vinden is. Toch blijkt het rendement van de noeste arbeid vaak vrij laag. In de praktijk komt men erachter dat het niet eenvoudig is om de juiste wegen te bewandelen als de tegenstander van de theorie afwijkt. Dat is de belangrijkste reden dat auteur Herman het bestuderen van openingen op een totaal andere wijze benadert. Hij zet vooral in op het vergroten van het begrip. Daarom bespreekt hij de achtergronden van openingen en reikt hij een leidraad aan die op een didactisch/instructieve manier de basisprincipes van de stelling toont. Dit boek behelst vooral de 1.e4 e5-openingen, waarbij voornamelijk de ideeën die ontstaan uit de Spaanse en Italiaanse opening aan bod komen. De naspelende lezer mag hopen dat hij zijn inzicht drastisch verbetert na het lezen van dit boek. 

In het boek wordt onder andere gesproken over hoe openingen op een verantwoorde wijze bestudeerd kunnenworden. De naspelende lezer wordt meegenomen in de wondere wereld van pionnenstructuren. De eerste wereldkampioen Wilhelm Steinitz zei het al: de pionnenstructuur bepaalt hoe wij onze stukken kunnen ontplooien.
Daaruit vallen de plannen en concepten binnen elke typische stelling af te leiden.  Er wordt ook ingezet op het bestuderen van karakteristieke partijen van grootmeesters, liefst topspelers.

Eigenlijk komt het erop neer dat het bestuderen van openingen gedaan wordt aan de hand van bekijken van middenspelstellingen. Daarmee worden twee vliegen in één klap geslagen: het strategisch inzicht wordt verbeterd en er kan veel opgestoken worden van de typische stellingen die passen bij de opening die we graag willen spelen.


Iets meer weten over de inhoud? Klik dan op de teaser (of plaatje in de kolom).

 

Begrijp wat je doet / Spaans-Italiaanse structuren,

144 pagina’s kleurendruk, Prijs € 25,-.


Bestellen?
Als u het boek (al dan niet gesigneerd?) bij de auteur wilt bestellen, stuurt u een e-mail naar hgrooten@xs4all.nl met uw naam en adresgegevens. U krijgt dan een e-mail terug met de prijs van het boek inclusief de portokosten en een tikkie (of desgewenst een bankrekeningnummer waar het bedrag naartoe mag worden overgemaakt). Zodra het bedrag op de rekening staat, wordt het boek z.s.m. opgestuurd.

Puzzel van de week

Puzzel van de week

Fragment van een pupil

Fragment van een pupil