Schaakcentrum Sterk Spel

Masterclasses

TWEE MASTERCLASSES

In 2014 zijn er twee Masterclasses gehouden. Dat waren:

Het aanleren van tactiek is relatief eenvoudig. Combinaties zijn in principe concreet en met een geoefend oog kan dat redelijk goed getraind worden. Strategie is veel abstracter en daarom ook lastiger te begrijpen. In deze Masterclass wordt met behulp van kleurtjes een alternatieve methode aangereikt om het juiste plan en daarbij behorende manoeuvres te vinden. Voor een verslag hiervan, scroll naar beneden. Voor alle informatie van deze dag, klikt u op de flyer.

Euwe schreef het ooit: in eindspelen worden de meeste fouten gemaakt. Dat komt misschien omdat er met zo weinig stukken toch relatief veel keuzes gemaakt moeten worden. Toreneindspelen komen (statisch gezien) heel vaak voor en daarom is de training daarvan heel nuttig voor clubspelers. Niet alleen om deze toreneindspelen beter te gaan behandelen, maar ook omdat er principes aan de orde komen, die ook van belang kunnen zijn in andere type eindspelen. In deze masterclass wordt de thematische benadering als uitgangspunt genomen. Want moeten we niet allemaal weten dat de toren achter de vrijpion hoort? En ook wanneer niet? Voor een verslag hiervan, scroll naar beneden. Voor alle informatie van deze dag, klikt u op de flyer.

Masterclass in Utrecht was een succes

Hoe je een tegenstander kunt zoekspelen is het onderwerp van gesprek op de Masterclass die op donderdagavond 2 oktober 2014 in Utrecht werd gehouden. Menno Okkes van schaakclub Utrecht had het initiatief genomen om deze avond te helpen organiseren en open te stellen voor elke schaakliefhebber. Hoewel de inschrijvingen aanvankelijk moeizaam verliepen, kwamen er uiteindelijk toch 25 mensen opdagen in het prachtige Denksportcentrum van Utrecht.Na een introductie van het thema, de uiteenzetting van de benadering om strategie onder de knie te krijgen, volgde er een aardig filmpje van de analyse van een partij Kasparov-Karpov uit de WK-match in Lyon en New York. Daarna een tweetal quizjes om te proberen het geleerde toe te passen. De avond werd afgesloten met simultaantjes van Herman en Menno, waarbij de deelnemers zelf mochten kiezen welke stellingen ze zouden gaan uitspelen. Omdat het een educatieve simultaan was, mocht iedereen een paar keer terugzetten, zelfs de simultaangevers!

   

Al met al een zeer geslaagde avond, waarbij we de schaakvereniging Utrecht zeer erkentelijk zijn voor de beschikbaar gestelde faciliteiten. (De foto's zijn van Menno Okkes).

Masterclass toreneindspelen goed ontvangen

De Masterclass over toreneindspelen is - ondanks de aanvankelijk wat ge- ringe belangstelling - toch een succes geworden. Uiteindelijk kwamen er toch aardig wat schakers, waaronder een paar jeugdspelers, op deze dag af. Uit België waren er twee sterke schakers, Daniël Vanheirzeele en Gunter Deleyn uitgenodigd. Zij assisteerden de gastheer bij het uitspelen van stellingen en bij de diverse oefeningen die de schakers te doen kregen. Zo kwam iedereen erachter dat passieve kennis soms omgezet moet wor- den in actieve door gewoon te gaan spelen.

De vijf uur durende training en presentatie ging snel om omdat de instructie steeds werd afgewisseld met oefeningen en spelelement. De uitgebreide reader van maar liefst 62 pagina's werd dankbaar in ontvangst genomen.

KORTE HISTORIE
Het idee om Masterclasses te gaan houden, kwam van één van de deelnemers die ooit een lezing op een doordeweekse dag had bijgewoond. Hij vroeg zich af, of het niet mogelijk was om een dergelijk gebeuren op een hele zaterdag of zondag te houden, zodat er meer tijd voor de uitleg zou zijn en ook meer ruimte met de nieuwe informatie in een spelvorm aan de slag te gaan.

Zo gezegd zo gedaan! Het idee was geboren en we organiseerden in 2012 voor het eerst een Masterclass waarin ingegaan werd op het opbouwen van een ‘hyperscherp’ openingsrepertoire dat in de geest van “Begrijp wat u doet” was opgezet.

masterclass 2a  master class 2b

Alle deelnemers kregen naast in totaal 5 uur instructie een lunch aangeboden en konden opnieuw na afloop een lijvige reader mee naar huis nemen. Hier kwam zoveel respons op dat Veldhovenaar Benjamin Bok (toen IM, inmiddels grootmeester) werd benaderd om een helpende hand uit te steken bij de oefeningen die gegeven werden en later ook bij het geven van feedback op de stellingen die uitgespeeld werden door de deelnemers. Herman moest zelfs - met gevaar voor eigen gezondheid - op een wankele tafel gaan staan (zie foto) om ervoor te zorgen dat iedereen alles kon zien op het demonstratiebord!

In de tweede Masterclass, die in 2013 net voor de zomer gegeven werd, kwam een afgeleid onderwerp ter sprake, namelijk hoe strategie te trainen is. Ook hier was de deelname uitstekend en opnieuw kwam een sterke speler langs, ditmaal GM Robin Swinkels  (zie foto Piet Roos), om de deelnemers te helpen. Naast het bespreken van een eigen partij speelde hij - samen met Herman - een paar stellingen uit waarin de deelnemers een goede tot gewonnen stelling moesten proberen te winnen. Voor foto's van deze dag van Piet Roos klik hier.

Master Class 2

Puzzel van de week

Puzzel van de week

Fragment van een pupil

Fragment van een pupil