Schaakcentrum Sterk Spel

Vijf readers!

Hieronder treft u een bloemlezing aan van de vijf readers die momenteel verkrijgbaar zijn. Sommige readers over de opening zijn gebaseerd op de serie 'Begrijp wat u doet'.

Begrijp wat u doet

De serie 'Begrijp wat u doet' wordt samengesteld voor Schaakmagazine, het blad van de Koninklijke Nederlandse Schaakbond, maar is inmiddels ook digitaal na te spelen op Schaaksite. Voor het overzicht klikt u hier. In deze reeks worden openingen besproken aan de hand van karakteristieke pionnenstructuren en stereotiepe stellingsbeelden. Het uitgangspunt van deze  benadering is om het begrip te vergroten van de typische stellingen die horen bij de diverse openingen. Als u geïnteresseerd bent in de achtergrond van deze serie en wat de gedachten zijn achter deze aanpak, klikt u op 'Achtergronden Begrijp wat u doet'. Inmiddels wordt er meer uitleg gegeven via videolessen die te volgen zijn op een speciale website: videos.chessbase.com.

Masterclasses en lezingen

We hebben van al deze lezingen en Masterclasses een aantal geanalyseerde partijen en fragmenten geselecteerd om een klein voorproefje te krijgen van wat er aan materiaal in al deze readers is samengesteld.

Partij masterclasses


Masterclass Strategie

Aantal pagina's: 46
Inhoud: In deze reader wordt een visuele benadering van strategie gepresenteerd. Belangrijkste uitgangspunt om de activiteit (en de inactiviteit) van de stukken te benoemen. Tijdens de presentatie wordt met kleurtjes gewerkt om het heel inzichtelijk te maken. In de reader wordt de lezer aan de hand van diverse onderwerpen (zoals de paragraaf 'Stukken op non-actief') meegenomen in de geheimen van het grootmeesterlijke denken. In een fantastische partij Vachier Lagrave - Ding, Parijs 2013, wordt verklaard waarom wit in de opening zomaar twee pionnen kan weggeven waar hij op het eerste gezicht niet voldoende compensatie voor lijkt te hebben. Pas rond de 30ste zet worden de contouren van wits opzet helemaal duidelijk als zwart de kluwen stukken op zijn koningsvleugel nog altijd niet heeft weten te ontwarren. Verder veel aardige fragmenten, opgaven (met uitwerkingen) en uitspeelstellingen om tegen de buurman of tegen de computer uit te proberen!

Masterclass openingen

Aantal pagina's: 46
Inhoud: Omdat veel clubschakers worstelen met hun openingen, wordt hier in een kort tijdbestek drie openingssystemen aangeboden. Dat wordt niet op de traditionele manier uit de openingsboeken gedaan. Er wordt gekozen voor uitleg en achtergronden aan de hand van modelpartijen om de schaakstudent zo vertrouwd te maken met de plannen, tactische en strategische ideeën van elk systeem. Voor zwart staat tegen 1. d4 het hyperscherpe Schara von Henniggambiet op het menu. Voor wit wordt het Tweepaardenspel met 4. Pg5 en wat creatieve ideeën gepresenteerd. Tot slot mag een mooie opzet tegen het Siciliaans niet ontbreken en daarom wordt 6. f4 voorgelegd om een paar vliegen in één klap te vangen (het is namelijk mogelijk tegen diverse systemen!).

Introductie SiciliaansAantal pagina's
: 32
Inhoud: In deze reader wordt de lezer vertrouwd gemaakt met belangrijke uitgangspunten zowel door de bril van de witspeler als die van de zwartspeler bekeken. Typische combinaties (zoals Pc3-d5, Pd4-f5 en stereotiepe plannen met g2-g4-g5 gevolgd door h2-h4-h5 en dan g5-g6 worden op instructieve wijze besproken. Ook is er de nodige oefenstof aanwezig.

Najdorf/ScheveningenAantal pagina's: 38
Inhoud: Omdat van alle Sicilianen de Najdorf- en de Scheveningervariant de basis kunnen vormen om begrip te krijgen hoe Siciliaanse stellingen behandeld moeten worden en er een markante overlap tussen beide systemen bestaat, zijn deze nader uitgewerkt. Er is de nodige aandacht voor het bespreken van illustratieve partijen. Tevens wordt uitgelegd hoe een concept in de opening bedacht kan worden.
Inmiddels is het boek Begrijp wat je doet 3 - Siciliaanse structuren deel 1 Najdorf&Scheveningen verschenen over deze twee varianten. Sterk uitgebereid en verbeterde analyses.

Masterclass ToreneindspelAantal pagina's: 62
Inhoud: De slotfase van ons mooie spel wordt vaak mishandeld omdat men niet vertrouwd is met elementaire principes van het eindspel. In deze Masterclass is gekozen om toreneindspelen voor het voetlicht te brengen aangezien deze in de praktijk het meest voorkomen. In tegenstelling tot de meeste eindspelboeken wordt gekozen voor een thematische aanpak. Een clubschaker heeft er meer aan dat hij vertrouwd raakt met principes als 'bruggetje bouwen', 'toren achter de vrijpion', 'afhouden', 'zetdwang' en nog veel meer. Het voordeel hiervan is dat men sommige van deze principes mogelijk ook in andere type eindspelen kan toepassen. Uiteraard is aan het oefenen hiermee de nodige aandacht besteed.

Sommige onderdelen zijn in een lezing uitgebreider uitgewerkt. In een presentatie werden aan de hand van modelvoorbeelden en illustratieve partijen verschillende openingsconcepten toegelicht. Ook aan de nodige zelfwerkzaamheid was gedacht. Dit alles en nog meer is gebundeld in een een reader.

Tactiekpuzzels

Wilt u tactiek oefenen? Dat kan met 100 combinaties uit Nederlandse toernooien. U kunt in de viewer uw zet invoeren door met een stuk te slepen. Als uw antwoord correct is, krijgt u automa- tisch een tegenzet.

Veel plezier!Tactiekpuzzel